Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem.

 

Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś wprowadzamy zmiany na niniejszej stronie internetowej, dzięki którym zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Sandvik Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mógł zostać użytkownikiem strony internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit oraz korzystać z jego funkcjonalności. Realizujemy w ten sposób dla Ciebie usługę świadczoną drogą elektroniczną. Dzięki temu masz możliwość m.in.:

 1. zapoznawać się z materiałami udostępnionymi na stronie internetowej Baildonit.pl,
 2. korzystać z wyszukiwarek zamieszczonych na stronie internetowej Baildonit.pl,
 3. zarejestrować konto użytkownika, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit,
 4. brać udział w akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych oferowanych przez Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit,
 5. otrzymywać e-maile od Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

 1. monitorowanie zgodnego z regulaminem korzystania ze strony internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit,
 2. prowadzenie analiz statystycznych,
 3. kontakt z użytkownikami strony internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit związany z jego funkcjonowaniem.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym Sandvik Polska Sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe (zawsze tylko zgodnie z prawem). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

2) podmioty zewnętrzne wspierające Sandvik Polska Sp. z o.o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z Sandvik Polska Sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu usunięcia konta na stronie internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit, a po jego usunięciu w terminach pozwalających Sandvik Polska Sp. z o.o. na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania wyżej wymienionych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji handlowej drogą elektroniczną, to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł założyć konta użytkownika na stronie internetowej Baildonit.pl i w systemie sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit, ani korzystać z jego funkcjonalności, w tym możliwości składania zamówień.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne spółki wchodzące w skład Grupy Sandvik, a także przez spółki współpracujące, w imieniu Sprzedawcy, w krajach z UE i spoza UE oraz/lub krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Polityka prywatności

Dotyczy strony internetowej Baildonit.pl i systemu sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit (“Strona Internetowa”).

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki mają zastosowanie do stosunków między operatorem sklepu internetowego Baildonit.pl, firmą Sandvik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000033087 Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 010862768, NIP: 521-10-10-771, tel. +48 22 647 38 80, fax. +48 22 334-69-91 PL (zwanym dalej ”Sprzedawcą”) a użytkownikami Strony Internetowej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

1. Dane osobowe

Sprzedawca jest administratorem danych dla celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika strony internetowej Baildonit.pl, w zakresie oraz odnośnie konta Użytkownika, oraz korzystania ze Strony Internetowej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami.

Przetwarzanie dotyczy głównie danych osobowych dobrowolnie przekazanych Sprzedawcy przez Użytkownika po rejestracji konta Użytkownika lub tych, które zostały zarejestrowane w momencie zakupu produktów poprzez Stronę Internetową. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika dla celów administrowania kontaktami z klientami, celów administracyjnych oraz wywiązywania się z umów dotyczących zakupów realizowanych przez Stronę Internetową lub spełnienia innych wymogów określonych obowiązującym prawem i przepisami, a także, o ile została udzielona odpowiednia zgoda w celu dostarczania informacji reklamowych Użytkownikowi na temat produktów i usług Sprzedawcy, Grupy Sandvik i wybranych partnerów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne spółki wchodzące w skład Grupy Sandvik, a także przez spółki współpracujące, w imieniu Sprzedawcy, w krajach z UE i spoza UE oraz/lub krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Użytkownik rejestrując się w systemie Strony Internetowej Sprzedawcy oraz przyjmując Warunki Ogólne, zgadza się na rejestrację, przetwarzanie oraz przekazywanie danych, tak jak to opisano powyżej. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania na następujący adres:

Sandvik Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu usunięcia konta na Stronie internetowej, a po jego usunięciu w terminach pozwalających Sandvik Polska Sp. z o.o. na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania ze Strony internetowej.

2. Poufność

Wszelkie informacje udostępniane Sprzedawcy na Stronie Internetowej lub w inny sposób, zgodnie z Ogólnymi Warunkami, stanowią “Informacje Poufne Baildonit”. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne Baildonit wyłącznie w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, ale nie przekazywać ani w inny sposób nie ujawniać Informacji Poufnych Baildonit osobom trzecim.

3. Pozyskiwanie danych przez Stronę Internetową

Pliki cookies

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Plik cookies to mała ilość informacji wysłana ze Strony Internetowej i przechowywana przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Plik cookies zawiera informacje potrzebne Stronie Internetowej na interakcję z przeglądarką internetową Użytkownika oraz ułatwiające personalizację treści Strony Internetowej. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane, kiedy Użytkownik zamyka przeglądarkę internetową i dlatego nie są zachowywane. Stałe pliki cookies są jednak zachowywane na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas.

Strona Internetowa korzysta zarówno z sesyjnych plików cookies jak i stałych plików cookies, po to, by umożliwić Użytkownikowi zalogowanie się na Stronę Internetową oraz uniknąć tego, by Użytkownik musiał się logować na każdej nowej stronie, którą odwiedza. Ponadto, pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania produktów umieszczanych w koszyku zakupów przez Użytkownika. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu statystycznym oraz personalizacji usług Sprzedawcy w taki sposób, by Użytkownik otrzymywał interesujące dla niego reklamy oraz dla celów personalizacji usług zgodnie z preferencjami i prawami dostępu Użytkownika. Przyjmując Ogólne Warunki, Użytkownik akceptuje to, by pliki cookies były wykorzystywane w sposób opisany powyżej. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej akceptować wykorzystywania plików cookies, przeglądarka internetowa komputera może zostać ustawiona tak, by uniemożliwić zachowywanie plików cookies lub sygnalizować Użytkownikowi za każdym razem, gdy strona internetowa żąda zachowywania pliku cookies. Pliki cookies, które zostały już zachowane, mogą zostać usunięte poprzez przeglądarkę internetową. Dalsze informacje można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej. Ze Strony Internetowej można korzystać nie akceptując plików cookies, ale jedynie z ograniczoną funkcjonalnością.

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas wizyty użytkownika na Stronie Internetowej), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca Strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje na temat każdego żądania strony, dokonanego przez przeglądarkę, w "plikach dziennika serwera".

Te dane zawierają:

Te dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Ponadto, informacje o błędach, które występują w systemie i żądania, które są wprowadzane do systemów serwera Strony internetowej, są również przechowywane w celu rozwiązywania problemów. Te dane mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres e-mail (jeśli użytkownik dokonał rejestracji i jest zalogowany) i adres IP. Dane nie są łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych (dane klientów i dot. umowy)

Pozyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia lub modyfikacji stosunków prawnych ze Sprzedawcą (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej Strony internetowej (dane użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Tobie dostępu do naszej usługi lub wystawienia faktury za to samo.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej. Prawnie wymagane okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Dane przekazywane podczas zawierania umowy z organizacjami płatniczymi i przewoźnikiem

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy, na przykład do firm, którym powierzono dostarczenie towarów do wskazanej w formularzu zamówienia lokalizacji lub banków i organizacji płatniczych, którym powierzono przetwarzanie płatności. Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Analiza odwiedzin

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej Strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i treść reklam. Użytkownik akceptuje to, by pliki cookies Google Analytics były wykorzystywane w sposób opisany powyżej. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej akceptować wykorzystywania plików cookies Google Analytics, przeglądarka internetowa komputera może zostać ustawiona tak, by uniemożliwić zachowywanie plików cookies lub sygnalizować Użytkownikowi za każdym razem, gdy strona internetowa żąda zachowywania pliku cookies. Pliki cookies, które zostały już zachowane, mogą zostać usunięte poprzez przeglądarkę internetową. Dalsze informacje można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej.

Więcej informacji: https://privacy.google.com/#

New Relic APM
Ta strona korzysta z New Relic APM, usługi monitorowania działania Strony internetowej świadczonej przez New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA.

New Relic APM wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej Strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer New Relic w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie New Relic APM są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i treść reklam. Użytkownik akceptuje to, by pliki cookies New Relic APM były wykorzystywane w sposób opisany powyżej. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej akceptować wykorzystywania plików cookies New Relic APM, przeglądarka internetowa komputera może zostać ustawiona tak, by uniemożliwić zachowywanie plików cookies lub sygnalizować Użytkownikowi za każdym razem, gdy strona internetowa żąda zachowywania pliku cookies. Pliki cookies, które zostały już zachowane, mogą zostać usunięte poprzez przeglądarkę internetową. Dalsze informacje można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej.

Więcej informacji: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

baildonit.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
responsive web design - i-systems.pl