Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.  
OK

Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem.

Polityka Cookies

Dane osobowe i pliki cookies

Dotyczy strony internetowej Baildonit.pl i systemu sprzedaży elektronicznej firmy Sandvik Polska Sp. z o.o. dział Baildonit (“Strona Internetowa”).

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki mają zastosowanie do stosunków między operatorem sklepu internetowego Baildonit.pl, firmą Sandvik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000033087 Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 010862768, NIP: 521-10-10-771, tel. +48 22 647 38 80, fax. +48 22 334-69-91 PL (zwanym dalej ”Sprzedawcą”) a użytkownikami Strony Internetowej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

1. Dane osobowe

Sprzedawca jest administratorem  danych dla celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika strony internetowej Baildonit.pl, w zakresie oraz odnośnie konta Użytkownika, oraz korzystania ze Strony Internetowej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami.

Przetwarzanie dotyczy głównie danych osobowych dobrowolnie przekazanych Sprzedawcy przez Użytkownika po rejestracji konta Użytkownika lub tych, które zostały zarejestrowane w momencie zakupu produktów poprzez Stronę Internetową. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika dla celów administrowania kontaktami z klientami, celów administracyjnych oraz wywiązywania się z umów dotyczących zakupów realizowanych przez Stronę Internetową lub spełnienia innych wymogów określonych obowiązującym prawem i przepisami, a także dostarczania informacji reklamowych Użytkownikowi na temat produktów i usług Sprzedawcy, Grupy Sandvik i wybranych partnerów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne spółki wchodzące w skład Grupy Sandvik, a także przez spółki współpracujące, w imieniu Sprzedawcy, w krajach z UE i spoza UE oraz/lub krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Użytkownik rejestrując się w systemie Strony Internetowej Sprzedawcy oraz przyjmując Warunki Ogólne, zgadza się na rejestrację, przetwarzanie oraz przekazywanie danych, tak jak to opisano powyżej.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania na następujący adres:

Sandvik Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

5.2 Pliki cookies

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies.  Plik cookies to mała ilość informacji wysłana ze Strony Internetowej  i przechowywana przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Plik cookies zawiera informacje potrzebne Stronie Internetowej na interakcję z przeglądarką internetową Użytkownika oraz ułatwiające personalizację treści Strony Internetowej.

Istnieją dwa rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane, kiedy Użytkownik zamyka przeglądarkę internetową i dlatego nie są zachowywane. Stałe pliki cookies są jednak zachowywane na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas.

Strona Internetowa korzysta zarówno z sesyjnych plików cookies jak i stałych plików cookies, po to, by umożliwić Użytkownikowi zalogowanie się  na Stronę Internetową oraz uniknąć tego, by Użytkownik musiał się logować na każdej nowej stronie, którą odwiedza. Ponadto, pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania produktów umieszczanych w koszyku zakupów przez Użytkownika. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu statystycznym oraz personalizacji usług Sprzedawcy w taki sposób, by Użytkownik otrzymywał interesujące dla niego reklamy oraz dla celów personalizacji usług zgodnie z preferencjami i prawami dostępu Użytkownika.

Przyjmując Ogólne Warunki, Użytkownik akceptuje to, by pliki cookies były wykorzystywane w sposób opisany powyżej. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej akceptować wykorzystywania plików cookies, przeglądarka internetowa komputera może zostać ustawiona tak, by uniemożliwić zachowywanie plików cookies lub sygnalizować Użytkownikowi za każdym razem, gdy strona internetowa żąda zachowywania pliku  cookies. Pliki cookies, które zostały już zachowane, mogą zostać usunięte poprzez przeglądarkę internetową. Dalsze informacje można znaleźć w  pomocy przeglądarki internetowej. Ze Strony Internetowej można korzystać nie akceptując plików cookies, ale jedynie z ograniczoną funkcjonalnością.

6. Poufność

 

Wszelkie informacje udostępniane Sprzedawcy na Stronie Internetowej lub w inny sposób, zgodnie z Ogólnymi Warunkami, stanowią “Informacje Poufne Baildonit”. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne Baildonit wyłącznie w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, ale nie przekazywać ani w inny sposób nie ujawniać Informacji Poufnych Baildonit osobom trzecim.

 

baildonit.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
responsive web design - i-systems.pl